بی تو . . .


بدون شرح


می میرم

9026a222839e93c8e5f0d11d7c8d8501بگذار بگویم :

آخر فهمیدم چه ربطی بهم داریم !

که پشت این همه فاصله تا این حد به من نزدیکی ...

" تو ادامه ی وجود منی "


دل من با تو آرام گرفت

این نوشته های گاه و بی گاه

قلب من است برای تشکر از تو

که تمام کج خلقی هایم را تحمل کردی

صبورانه همه ی بهانه گیری هایم را هضم کردی

و آخر هم با همان زنگ صدای همیشگی ...

تسکینم دادی

من نمی دانم چه شد یا از کجا پیدا شدی !

فقط خوب کردی ادامه ی وجود من شدی

. . . خوب کردی ..
52311b1daa73e77fdc3ec2fe86d74d4c

ادامه مطلب چن تا عسک گذاشتم خیلی قشنگن:)52311b1daa73e77fdc3ec2fe86d74d4c

112e3905d73e26d6b535b5a962d2b0f6

9026a222839e93c8e5f0d11d7c8d8501

7454986f7f57d528c4d29fe5f217e5f4

070d45fef2019326433d9e373637eab2

1a029c7a6aa6d93bf7ad3d4bd4f6e547

557184a8206d65f399b3999afe4012d4

71463645197b4cace67adb5ce48a1597

998ded15d810527cfc93cc20eec5b6fb

462d58aa217c0055e53fa851a90530ba

9b16a4e743779bdd8b103247b556a1f9

240b6fa9c5e7d475aac765c2f9ea4aa7

29c44e5772c0c9590154d8f5d3da2098

83d385194b1867381a4a9354a7953d5b

8f2ff70ad9ef215b8947d9749d2e471a